Bransjenyheter

PP fliser

2020-07-21
Suspendert sammensatt sportsgulv kalles også PP-fliser, som som en ny type materialgulv har blitt utviklet raskt i innenlands- og utendørs sportsgulvindustrien på grunn av sine unike fordeler, og er allment akseptert av kunder i verden! På betingelse av samme størrelse og stil på PP-flismatter, vil forskjellige indikatorer og parametere for det suspenderte sammensatte sportsgulvet være den viktigste standarden for å kontrollere kvaliteten. Til slutt, velg gode tekniske parametere PP gulv fabrikken til å samarbeide er fornuftig.